Hopp til innhold

Dato
Spørsmål
Svar
Vinner
1. desember I 2001 arvet historielaget garden Ulsrud. Rud betyr rydning, men hva kommer første del av navnet Ulsrud fra?
 1. Dyret ulv.
 2. Ull fra sau.
 3. Mannsnavnet Ulf. - navnet betyr Ulfs rydning. Trolig har det vært en Ulf som først ryddet garden en gang i middelalderen.
Sofie Ågot Aulstad
2. desember Holmenkollstafetten er en kjent idrettsbegivenhet i Norge. I hvilket år var gausdølene med første gang?
 1. 1947 - les om gausdøler i Holmenkollstafetten i Gausdals-minner nr. 16.
 2. 1950
 3. 1953
Inger Forsethlien
3. desember Slåsætra i nordfjellet har trolig fra gammelt av vært en gard. Hva var navnet på garden?
 1. Birgisgard
 2. Elkjær - les om garden i Gausdals-minner nr. 4.
 3. Rykkjerudstad
Ola Fyksen
4. desember Rundt 1900 var det planer om jernbane i Gausdal. Hvor var endestasjonen i Vestre Gausdal tenkt?
 1. Bratland, Bødal
 2. Mo, Olstadgrenda - les mer om planene i Gausdals-minner nr. 2.
 3. Gompholen, Svatsum
Synnøve Mo Bjørlien
5. desember Det har vært flere stortingsrepresentanter fra Gausdal. En av representantene satt også i regjering, hvem?
 1. Inger Enger
 2. Sjur Fedje
 3. Erik Enge - var landbruksminister i 912-13.
Anne Kari Tråseth Ledum
6. desember I høst kom historielaget med et nytt temahefte om gausdøler som reiste over til Amerika. Reisen gikk ikke som planlagt da skipet de reiste med fikk problemer på turen. Hva het skipet?
 1. Hannah Parr
 2. Catherine Parr
 3. Anne Parr
Svein Fyksen
7. desember Sørensen-sofaen er et kjent møbel fra Gausdal. Opphavsmannen bak Sørensen-sofaen var Peder Sørensen. Han var fra Follebu, hvilken gard kom han fra?
 1. Langset
 2. Holen
 3. Moen - født der i 1801. Se mer i Gausdals-minner nr. 2.
Åge Opphus
8. desember Den første bilen som fungerte som sykebil i Gausdal var det Asmund Bergum som hadde. Når kjøpte han den bilen?
 1. 1945
 2. 1947 - les om det i Gausdals-minner nr. 7.
 3. 1950
Tor Korsvold
9. desember Ovenfor Kampesveen lå garden Kampen. Den garden ble lagt under Holen i 1791 og ble da borte som en selvstendig gard. Kampen hadde sæter på Bentsetra, hvilken gard har den sætra i dag?
 1. Ulsrud - les om Kampen i Gausdals-minner nr. 9.
 2. Kalstadrud
 3. Brandslien
Magne Bårdslien
10. desember Den første fastskolen i Gausdal var Myra skule. Den ble bygget på Skjervmyren i 1848. Når ble Myra skule nedlagt?
 1. 1998
 2. 2000
 3. 2002 - for mer skolehistorie fra Gausdal, se Skoler i Gausdal eller besøk Skulemuseum i Ø.G. Prestegard.
Ingvild Opseth
11. desember Aulstad kirke stod opprinnelig i Svatsum. Kirken ble flyttet til Olstadgrenda i 1876. Når ble den opprinnelig satt opp i Svatsum?
 1. 1716
 2. 1726 - les mer om Aulstad kirke i Gausdals-minner nr. 12.
 3. 1736
Odd Garstad
12. desember Gausdals-minner blir gitt ut hvert andre år. Når kom Gausdals-minner nr. 1 ut?
 1. 1983
 2. 1985
 3. 1987
Randi Owren
13. desember Belle Gunness er beryktet i USA, en av hennes ofre var fra Gausdal. Hva het han?
 1. Ole Budsberg - les historia om Ole i Gausdals-minner nr. 13.
 2. Ole Klaape
 3. Ole Lien
Inger Forsethlien
14. desember Kirkebøkene er en av hovedkildene for de som holder på med slektsforskning. Den aller første dåpen som er ført i kirkeboka for Gausdal er Peder Koyes datter Inger. Hvilket år er hun døpt?
 1. 1691
 2. 1692
 3. 1693 - den eldste bevarte siden fra kirkeboka for Gausdal er fra 1693. Historielaget jobber med transkribering av kirkebøkene, se her for mer info.
Anne Kari Tråseth Ledum
15. desember Ikke langt fra Tøftumsløkken (Kjølen) i Follebu er det en merkestein. Steinen er satt opp på stedet der Hans Nilsen ble funnet død i 1836. Hvilken plass bodde Hans Nilsen på?
 1. Manstadstuen - les mer i Gausdals-minner nr. 3.
 2. Staumstuen
 3. Holsstuen
Magne Bårdslien
16. desember En av de mer dramatiske hendelser i Gausdal i de senere år var da Roppademningen brast. Det skjedde 17/5, i hvilket år?
 1. 1976
 2. 1977
 3. 1978
Svein Fyksen
17. desember På 1800-tallet var det en selvlærd dyrlege, doktor og tannlege her i Gausdal som het Halvor Jensen. Han var husmann på en husmannsplass i Øverbygda i Østre. Plassen het Innleggingen, hvilken gard lå den plassen under?
 1. Austreng
 2. Enge
 3. Reistad - var plass under midtre Reistad. Les om Halvor i Gausdals-minner nr. 1.
Åge Opphus
18. desember Den best kjente hesten fra Gausdal er nok Atom Vinter, men hest og travløp har lange tradisjoner i Gausdal. Ole Seielstad hadde en hest, Borken, som ble norgesmester i trav. Hvilket år vant han NM?
 1. 1947
 2. 1948 - les om Ole og Borken i Gausdals-minner nr. 8.
 3. 1949
Gunn Carol Kampesveen
19. desember Kaptein Hans Kraabøl er best kjent som forfatter av den såkalte "Kraabølsboka", men han gjorde mer enn bare å skrive. Han ble kaptein på sitt første skip i 1795. I 1809 var Danmark-Norge i krig med Storbritannia. Det året ble kaptein Kraabøls skip tatt av britene ved Sardinia i Middelhavet. Kapteinen gikk da fra Middelhavet og tilbake til Norge. Hva het skipet som britene tok?
 1. Aurora - les om kaptein Kraabøl i Gausdals-minner nr. 13.
 2. Einar Tamberskjelve
 3. Marthe Beate
Arne Halvorsen
20. desember På midten av 1800-tallet og utover til 1900-tallet var det flere skysstasjoner i bygda. I 1926 var det kun en skysstasjon igjen i vestre, hvor lå den?
 1. Helleberg
 2. Veisten - les om skysstasjoner i Gausdals-minner nr. 6
 3. Mo
Olav Terje Kleiven
21. desember Granheim er igjen nedleggingstruet. Granheim ble bygget som et tuberkulosesanatorium, når stod det ferdig?
 1. 1905 - se Gausdals-minner nr. 11.
 2. 1910
 3. 1915
Tove Kristiansen
22. desember I de siste månedene av den andre verdenskrig bodde motstandsmannen Yngvar Mølmen i Ulsrud. Hvilket hus bodde han i?
 1. Våninngshuset
 2. Føråa - les mer i Temahefte nr. 7 om Ulsrud.
 3. Eldhuset
Torill Uthberg
23. desember Oddvar Fyksen var en stor bidragsyter for historielaget, både som styremedlem og til Gausdals-minner og andre bøker. Han forteller litt om julefeiring mens han voks opp og hvordan de gikk på ski over kjølen på julebesøk til en gard i vestre. Hvilken gard gikk de på besøk til?
 1. Bratland - Oddvar forteller om oppveksten sin i Temahefte nr. 3 Ein smågut opplever krigsåra. 
 2. Solberg
Ole Hermod Henriksen
24. desember

Når det går mot julefest

jeg sender kort i øst og vest.

Med min kone deler jeg

-den til meg og den til deg.

Dette er første vers i et dikt som heter Mot julefest. Hva heter dikteren?

 1. Bjørnstjerne Bjørnson
 2. Ole Arnfinn Torgersrud
 3. Knut Tidemand-Johannessen - diktet finnes i samlingen Til bygda mi. Utgitt av historielaget.
Astri Holslien

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter