Hopp til innhold

Dato
Spørsmål
Svar
Vinner
1. desember I 2001 arvet historielaget garden Ulsrud. Rud betyr rydning, men hva kommer første del av navnet Ulsrud fra?
 1. Dyret ulv.
 2. Ull fra sau.
 3. Mannsnavnet Ulf. - navnet betyr Ulfs rydning. Trolig har det vært en Ulf som først ryddet garden en gang i middelalderen.
Sofie Ågot Aulstad
2. desember Holmenkollstafetten er en kjent idrettsbegivenhet i Norge. I hvilket år var gausdølene med første gang?
 1. 1947 - les om gausdøler i Holmenkollstafetten i Gausdals-minner nr. 16.
 2. 1950
 3. 1953
Inger Forsethlien
3. desember Slåsætra i nordfjellet har trolig fra gammelt av vært en gard. Hva var navnet på garden?
 1. Birgisgard
 2. Elkjær - les om garden i Gausdals-minner nr. 4.
 3. Rykkjerudstad
Ola Fyksen
4. desember Rundt 1900 var det planer om jernbane i Gausdal. Hvor var endestasjonen i Vestre Gausdal tenkt?
 1. Bratland, Bødal
 2. Mo, Olstadgrenda - les mer om planene i Gausdals-minner nr. 2.
 3. Gompholen, Svatsum
Synnøve Mo Bjørlien
5. desember Det har vært flere stortingsrepresentanter fra Gausdal. En av representantene satt også i regjering, hvem?
 1. Inger Enger
 2. Sjur Fedje
 3. Erik Enge - var landbruksminister i 912-13.
Anne Kari Tråseth Ledum
6. desember I høst kom historielaget med et nytt temahefte om gausdøler som reiste over til Amerika. Reisen gikk ikke som planlagt da skipet de reiste med fikk problemer på turen. Hva het skipet?
 1. Hannah Parr
 2. Catherine Parr
 3. Anne Parr
Svein Fyksen
7. desember Sørensen-sofaen er et kjent møbel fra Gausdal. Opphavsmannen bak Sørensen-sofaen var Peder Sørensen. Han var fra Follebu, hvilken gard kom han fra?
 1. Langset
 2. Holen
 3. Moen - født der i 1801. Se mer i Gausdals-minner nr. 2.
Åge Opphus
8. desember Den første bilen som fungerte som sykebil i Gausdal var det Asmund Bergum som hadde. Når kjøpte han den bilen?
 1. 1945
 2. 1947 - les om det i Gausdals-minner nr. 7.
 3. 1950
Tor Korsvold
9. desember Ovenfor Kampesveen lå garden Kampen. Den garden ble lagt under Holen i 1791 og ble da borte som en selvstendig gard. Kampen hadde sæter på Bentsetra, hvilken gard har den sætra i dag?
 1. Ulsrud - les om Kampen i Gausdals-minner nr. 9.
 2. Kalstadrud
 3. Brandslien
Magne Bårdslien
10. desember Den første fastskolen i Gausdal var Myra skule. Den ble bygget på Skjervmyren i 1848. Når ble Myra skule nedlagt?
 1. 1998
 2. 2000
 3. 2002 - for mer skolehistorie fra Gausdal, se Skoler i Gausdal eller besøk Skulemuseum i Ø.G. Prestegard.
Ingvild Opseth
11. desember Aulstad kirke stod opprinnelig i Svatsum. Kirken ble flyttet til Olstadgrenda i 1876. Når ble den opprinnelig satt opp i Svatsum?
 1. 1716
 2. 1726 - les mer om Aulstad kirke i Gausdals-minner nr. 12.
 3. 1736
Odd Garstad
12. desember Gausdals-minner blir gitt ut hvert andre år. Når kom Gausdals-minner nr. 1 ut?
 1. 1983
 2. 1985
 3. 1987
Randi Owren
13. desember Belle Gunness er beryktet i USA, en av hennes ofre var fra Gausdal. Hva het han?
 1. Ole Budsberg - les historia om Ole i Gausdals-minner nr. 13.
 2. Ole Klaape
 3. Ole Lien
14. desember Kirkebøkene er en av hovedkildene for de som holder på med slektsforskning. Den aller første dåpen som er ført i kirkeboka for Gausdal er Peder Koyes datter Inger. Hvilket år er hun døpt?
 1. 1691
 2. 1692
 3. 1693
15. desember
16. desember
17. desember
18. desember
19. desember
20. desember
21. desember
22. desember
23. desember
24. desember

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter