Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Dato
Spørsmål
Svar
Vinner
1. desember Anders Fedje malte mange bilder og samla flere historier fra bygda gjennom hele livet. I hvilket år var han født?
 1. 1890
 2. 1891 - se Temahefte nr. 1 for et lite utvalg av hans bilder og historier.
 3. 1892
Ingrid Steffensen
2. desember I 1837 kom formannskapslova og Gausdal kommune ble oppretta. Etter noen år ble den delt i Østre og Vestre. Når skjedde det delet?
 1. 1859
 2. 1869
 3. 1879 - les mer i GM nr. 14.
Jon Ivar Tofte
3. desember Østre Gausdal kirke mener man ble bygd på 1200- tallet. Opprinnelig var kirka en god del mindre. Når ble kirka utvidet til dagens størrelse?
 1. 1695
 2. 1705
 3. 1715 - les mer i Østre Gausdal kirke av Arne Sand.
Ingvild Opseth
4. desember Andreas Austlid var folkehøgskolelærer og lærebokforfatter. Etter mange år utafor bygda kom han tilbake og starta folkehøgskole på hjemgarden Austlid. I hvilket år skjedde det?
 1. 1911
 2. 1913 - les om Andreas Austlid i GM nr. 15.
 3. 1915
Odd Magnar Johansen
5. desember I 1841 skjedde en skremmende hendelse i bygda. Da ble Dauv-Sigrid og to av hennes barn myrdet. Hvor bodde de?
 1. Madsbakken - les om trippelmordet i GM nr. 13.
 2. Sveavolden
 3. Toftvolden
Aud Irene Kristiansen
6. desember På 1800- tallet var husmannsvesenet på sitt største, hvor mange husmannsplasser hadde Ulsrud?
 1. 1
 2. 2
 3. 3 - les mer om Ulsrud i Temahefte nr. 7.
Marianne Kval
7. desember I går var det husmannshistorie som var tema, vi holder oss til det samme i dag. Bjørnstjerne Bjørnson hadde i 1876 en feide med Peder Olsen, en av husmennene under Aulestad.  Hvilken plass var det Peder Olsen bodde på?
 1. Dokken - les mer om feiden mellom Bjørnson og Peder Dokken i GM nr. 12.
 2. Sørbøsveen
 3. Aulestadsveen
Odd Garstad
8. desember I år var det 75- års jubileum for slutten av andre verdenskrig i 1945. En av gausdølene som merket krigen mest var lærer Bø fra VG. I 1942 ble han arrestert og endte til slutt opp i leiren Sachenhausen i Tyskland. Der var han til slutten av krigen da han ble hentet av de «hvite bussene» Hva var hans fornavn?
 1. Amund
 2. Albert
 3. Asbjørn - les mer om freden i 1945 og fra krigsåra i GM nr. 6 eller i Gausdal fra krig til fred.
Randi Owren
9. desember På 1800- tallet var det mange som reiste fra bygda og til Amerika for å søke lykken. Simen Kraabøl var en av de som reiste, men han fikk en sørgelig skjebne. I 1891 havnet han i en krangel der han ble skadet og døde et par dager etter. I hvilken stat døde han?
 1. Montana - les om Simens skjebne i GM nr. 16 eller i Årsskriftet 2020 fra utvandrergruppa.
 2. Minnesota
 3. Wisconsin
Tove Kristiansen
10. desember Hans Aanrud er den best kjente forfatteren født i Gausdal. Hans far, Iver, kjøpte Ånrud i Auggedal i 1853, men han var egentlig fra Bødal. Hvilken gard var han fra?
 1. Brettingen
 2. Solberg
 3. Solset
Johan Knutrud Bakke
11. desember I 1951 kom filmen «Storfolk og småfolk». Filmen var regissert av Tancred Ibsen som også skrev manus basert på fortellinger skrevet av Hans Aanrud. Hvilken kjent skuespiller filmdebuterte med en liten rolle i den filmen?
 1. Sverre Holm
 2. Sverre Wilberg
 3. Harald Heide Steen jr.
Sigrid Owren Furuli
12. desember

Kristiane Skjerve Evans var en kjent pedagog og forfatter som lenge bodde i Amerika. Hun var født i 1876, hvilken plass kom hun fra?

 1. Skjervmyhra
 2. Skjervsveen - les mer om Kristiane SKjerve i GM nr. 17.
 3. Skjervhagen
Jan Olav Skaug
13. desember I går var spørsmålet om Kristiane Skjerve Evans. Hennes mann, Ben Evans, var også fra Gausdal. Hvor kom han fra?
 1. Evenvold
 2. Brudal
 3. Svendsrud
Oddbjørn Jenshus
14. desember I Bødal var det skole fram til kretsen ble slått sammen med Olstad. I hvilket år var den siste skoledagen i Bødal?
 1. 1960
 2. 1964 - les mer i Skoler i Gausdal.
 3. 1968
Astri Holslien
15. desember Vi fortsetter med et skolespørsmål til. Når flytta den videregående skolen inn i lokalene på Linflåa?
 1. 1976
 2. 1978
 3. 1980 - les mer i Skoler i Gausdal og GM nr. 10.
Torill Uthberg
16. desember Syver Mikkelhus var en arbeidskar av de sjeldne. Han var husmann på plassen Mikkelhus, og senere gardskar på garden bruket lå under i nærmere 70 år. Under hvilken gard var Mikkelhus husmannsplass?
 1. Gjefsen
 2. Waalen - les om Syver i GM nr. 1.
 3. Nordrum
Åge Bakkestuen
17. desember Ivar Blekastad starta opp med ysteri på Bruvang i 1907. Når ble ysteriet lagt ned?
 1. 1947 - les mer i GM nr. 4.
 2. 1950
 3. 1953
Inger Forsethlien
18. desember I Bødalsbakken var det flere renn, blant annet ble det arrangert NM for junior der i 1966. Bakken ble bygd på 1950 tallet, i hvilket år?
 1. 1952 - les om Bødalsbakken i GM nr. 18.
 2. 1954
 3. 1956
Magne Bårdslien
19. desember I 1938 ble det satt opp møbelverksted på Bjørneng. Her var det stor aktivitet i mange år. Til toss for flere utvidelser ble lokalene til slutt for små og virksomheten ble flyttet til Linflåa. Når ble snekkerverkstedet flytta fra Bjørneng til Linflåa?
 1. 1965
 2. 1967 - les mer om Bjørnengverkstedet i GM nr. 12.
 3. 1969
Anne Therese Larsen
20. desember I 1919 ble Brustuen Bruk AS stifta. Sagbruket var i drift i mange år, men det ble slutt etter en brann der saghus og flishus brant ned. I hvilket år var den brannen?
 1. 1985 - en kort historikk kan leses i Garder og slekter i Engjomskretsen.
 2. 1987
 3. 1989
Åge Forseth
21. desember Etter andre verdenskrig kom bulldoseren til bygda. Arnfinn Kråbøl var en pioner når det kom til maskiner og skaffet seg en Caterpillar D6 bulldoser. I hvilket år kom den til Gausdal?
 1. 1946
 2. 1947 - les mer i GM nr. 10.
 3. 1948
Anne Rødum
22. desember Fra gammelt av var det ikke kjørevei innover vestfjellet. Interessen for en vei var stor og på slutten av 1800- tallet ble det også en realitet. Når ble veien fram til Tjyruverket ferdig?
 1. 1885
 2. 1890
 3. 1895 - les mer i GM nr. 7.
Helèn Cathrine Just
23. desember Doktor Carl Mathiesen kom til bygda i 1888. De første åra bodde han på Gryte, men i 1904 flytta familien inn i nybygd doktorbolig. Hva heter den boligen?
 1. Ospebakken
 2. Furubakken
 3. Granbakken - les om dr. Mathiesen i Temahefte nr. 10.
Tor Korsvold
24. desember

Historielaget leier lokaler i ØG Prestegard og var med å starte stiftelsen som eier og driver prestegarden. Hva heter den stiftelsen?

 1. Stiftelsen Reidevoll
 2. Stiftelsen Ø.G. Prestegård
 3. Prestgardsstiftelsen
Rune Ringen

Totalvinnere: Ingvild Opseth og Torill Uthberg.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn