Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Dato
Spørsmål
Svar
Vinner
1. desember I «Strømsalen» i Ø. G. Prestegard holder Gausdal skulemuseum til. I hvilket år åpnet det?
 1. 2011
 2. 2012
 3. 2013 - les mer her på hjemmesiden.
Odd Garstad
2. desember På Sør-Bø i Bødal var det en tid barnepensjonat og skole. I hvilket tiår startet de opp med dette?
 1. 1920- årene
 2. 1930- årene - les mer i Gausdals-minner nr. 8.
 3. 1940- årene
Ingvild Opseth
3. desember Komponisten Sparre Olsen bodde i Gausdal i 20 år. Hvilket år bygde han seg hus i Åndsreppen?
 1. 1945
 2. 1946
 3. 1947 - les mer om Sparre Olsen i Gausdals-minner nr. 10.
Tove Kristiansen
4. desember Hvor mange hus er det totalt i Ulsrud (medregnet husene på sætra)?
 1. 16
 2. 18 - les mer om Ulsrud her, eller i Temahefte nr. 7.
 3. 20
Sigrid Owren Furuli
5. desember Kremmerlibakken er i dag et av de beste rekruttanleggene for hopp og kombinert i landet. Historien til bakken går minst 100 år tilbake i tid. I 1937 satte Johan Trondsen fra Lillehammer Skiklubb ny bakkerekord i bakken. Hvor langt var det rekordhoppet?
 1. 47 meter.
 2. 50,5 meter.
 3. 52,5 meter - les mer om Kremmerlibakken i Gausdals-minner nr. 12.
Anne Kari Tråseth Ledum
6. desember Bjørnstjerne Bjørnson bodde som kjent på Aulestad. Hvilket år kjøpte han Aulestad?
 1. 1873
 2. 1874
 3. 1875
Knut Engjom
7. desember Hans Aanrud er den mest kjente forfatteren født i Gausdal. I hvor mange land er bøker av Hans Aanrud utgitt?
 1. 12
 2. 14
 3. 16 - les mer i boka "Om det store i det små"
Torill Uthberg
8. desember Sjur Fedje ga ut en avis som het «Husmanden» I hvilket år kom første nummer?
 1. 1883 - les mer i Gausdals- minner nr. 16.
 2. 1885
 3. 1887
Marianne Kval
9. desember Nå er Fjerdum skole nybygd, men i hvilket år stod den opprinnelige skolen ferdig?
 1. 1922
 2. 1923 - les mer i Skoler i Gausdal
 3. 1924
Odd Magnar Johansen
10. desember Bruket Holoa i Skeislia er kjent for sitt særpregede klokketårn. Bruket var opprinnelig en husmannsplass under en gard i Øygardan, hvilken gard?
 1. Mælum - les mer i Gausdals- minner nr. 14 og Garder og slekter i Engjomskretsen.
 2. Hjelmstad
 3. Kjos
Magne Bårdslien
11. desember Når ble Vestre Gausdal pleiehjem åpnet?
 1. 1962 - les mer i Gausdals- minner nr. 14.
 2. 1965
 3. 1968
Jan Olav Skaug
12. desember

Bauker er en kjent gard i Østre. Garden var kapteinsgard og senere var det også pensjonat der. Bauker ble utlagt som kapteinsgard i 1791/92. I hvilket år var det slutt på Bauker som kapteinsgard og garden ble solgt?

 1. 1854
 2. 1864 - les mer om Bauker i Temahefte nr. 6.
 3. 1874
Oddbjørn Jenshus
13. desember I forrige spørsmål var svaret 1864, samme år raste fortsatt den amerikanske borgerkrigen. På nordstatenes side var det et «norskt» regiment, 15th Wisconsin infantry. Hvor mange gausdøler kan man med rimelig sikkerhet si var i 15th Wisconsin infantry?
 1. 9 - les mer om gausdøler i den amerikanske borgerkrigen i Temahefte nr. 4 og Gausdals- minner nr. 17.
 2. 10
 3. 11
Inga Johanne Pighaug
14. desember I hvilket år ble den nye Gausdalsvegen gjennom Rudsbygda til Gausdal åpnet?
 1. 2008
 2. 2009 - les mer om veghistorie fra Gausdal i Gausdals- minner nr. 13.
 3. 2010
Gerd Karin Olafsen
15. desember I 1837 kom formannskapslova og Gausdal kommune (eller herred som det da het) ble opprettet. Hvem ble den første ordføreren i Gausdal?
 1. Østen Owren - les mer i Gausdals- minner nr. 14.
 2. John Waalen
 3. Peder Bø
Astri Holslien
16. desember Skåndalsfrua går det flere sagn/historier om. Hun skal ha bodd i Skåndalen en gang før Svartedauen og lå i konflikt med Solbjørfrua om en gris. Hva het tjenestekaren som etter sagnet ble slått i hjel i den forbindelsen?
 1. Amund
 2. Kjetil - les mer i Gausdals- minner nr. 11 og 17.
 3. Eskild
Kristian Kronberget
17. desember Den første til å bestige fjellet Romsdalshorn var opprinnelig fra Gausdal. Han var født i 1797 og het Christen Christensen. Hvilken husmannsplass i Vestre kom han fra?
 1. Brubakken
 2. Flaten
 3. Storsveen - les mer i Gausdals- minner nr. 17.
Randi Owren
18. desember Martin Borgord var født i Gausdal og som hans etternavn tilsier bodde familien hans en tid i Borgard. Han flyttet til USA hvor han ble en kjent kunstner med utstillinger både i USA og i Europa. Martin døde 25.mars 1935, i hvilken delstat i USA døde han?
 1. Minnesota
 2. New York
 3. California - les mer i Gausdals- minner nr. 18.
Anfrid Rundtom
19. desember På Værskei er det som kjent kafè, i hvilket år ble det startet med kafèdrift der?
 1. 1948 - les mer i Gausdals- minner nr. 11.
 2. 1951
 3. 1954
Einar Opseth
20. desember Busen var en kjent spelemann. Han var egentlig født i Ringebu, men kom og giftet seg og bodde i Østre. Han bodde på en husmannsplass i Øygardan, hvilken?
 1. Kjoshaugen
 2. Kallykkja - les mer om Busen i Garder og slekter i Engjomskretsen. (han var også innom Kjoshaugen, men det var trolig i Kallykkja han bodde i lengst periode)
 3. Nyhagen
Svein Fyksen
21. desember Nyvold i Bødal har vært brukt til mye gjennom tiden. Kafè, samvirkelag, møtelokaler for herredsstyremøter m.m. Huset ble egentlig bygd i Svatsum og ble der brukt som meieri. Hvilket år ble det flyttet fra Svatsum til Bødal?
 1. 1891
 2. 1901 - les mer i Gausdals- minner nr. 17.
 3. 1911
Inger Forsethlien
22. desember Vis-Knut er et kjent navn, både i Gausdal og i resten av landet. Han var født i 1792, men i hvilket år døde han?
 1. 1876 - se Temahefte nr. 5.
 2. 1877
 3. 1878
Anne Bjørg Kalrud
23. desember Gårsdagens spørsmål var om Vis-Knut. En av de som har skrevet om Vis-Knut er Bjørnstjerne Bjørnson (se Temahefte nr. 5). Bjørnson døde i 1910, i hvilken europeisk hovedstad døde han?
 1. London
 2. Paris - les mer i Gausdals- minner nr. 13.
 3. Berlin
Tove Fjeldet
24. desember

Gausdal historielag har jubileum i 2019. Det er 40 år siden historielagsarbeidet ble startet opp igjen etter en periode uten aktivitet. Det er også jubileum for oppstart av historielagsarbeid i Gausdal. I begynnelsen var det to historielag i Gausdal, ett i hvert dalføre. Begge de lagene ble startet i samme år, hvilket år?

 1. 1929
 2. 1939
 3. 1949
John Owren

Totalvinner: Inger Forsethlien.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn