Hopp til innhold

Dato
Spørsmål
Svar
Vinner
1. desember I «Strømsalen» i Ø. G. Prestegard holder Gausdal skulemuseum til. I hvilket år åpnet det?
 1. 2011
 2. 2012
 3. 2013 - les mer her på hjemmesiden.
Odd Garstad
2. desember På Sør-Bø i Bødal var det en tid barnepensjonat og skole. I hvilket tiår startet de opp med dette?
 1. 1920- årene
 2. 1930- årene - les mer i Gausdals-minner nr. 8.
 3. 1940- årene
Ingvild Opseth
3. desember Komponisten Sparre Olsen bodde i Gausdal i 20 år. Hvilket år bygde han seg hus i Åndsreppen?
 1. 1945
 2. 1946
 3. 1947 - les mer om Sparre Olsen i Gausdals-minner nr. 10.
Tove Kristiansen
4. desember Hvor mange hus er det totalt i Ulsrud (medregnet husene på sætra)?
 1. 16
 2. 18 - les mer om Ulsrud her, eller i Temahefte nr. 7.
 3. 20
Sigrid Owren Furuli
5. desember Kremmerlibakken er i dag et av de beste rekruttanleggene for hopp og kombinert i landet. Historien til bakken går minst 100 år tilbake i tid. I 1937 satte Johan Trondsen fra Lillehammer Skiklubb ny bakkerekord i bakken. Hvor langt var det rekordhoppet?
 1. 47 meter.
 2. 50,5 meter.
 3. 52,5 meter - les mer om Kremmerlibakken i Gausdals-minner nr. 12.
Anne Kari Tråseth Ledum
6. desember Bjørnstjerne Bjørnson bodde som kjent på Aulestad. Hvilket år kjøpte han Aulestad?
 1. 1873
 2. 1874
 3. 1875
Knut Engjom
7. desember Hans Aanrud er den mest kjente forfatteren født i Gausdal. I hvor mange land er bøker av Hans Aanrud utgitt?
 1. 12
 2. 14
 3. 16 - les mer i boka "Om det store i det små"
Torill Uthberg
8. desember Sjur Fedje ga ut en avis som het «Husmanden» I hvilket år kom første nummer?
 1. 1883 - les mer i Gausdals- minner nr. 16.
 2. 1885
 3. 1887
Marianne Kval
9. desember Nå er Fjerdum skole nybygd, men i hvilket år stod den opprinnelige skolen ferdig?
 1. 1922
 2. 1923 - les mer i Skoler i Gausdal
 3. 1924
Odd Magnar Johansen
10. desember Bruket Holoa i Skeislia er kjent for sitt særpregede klokketårn. Bruket var opprinnelig en husmannsplass under en gard i Øygardan, hvilken gard?
 1. Mælum - les mer i Gausdals- minner nr. 14 og Garder og slekter i Engjomskretsen.
 2. Hjelmstad
 3. Kjos
11. desember Når ble Vestre Gausdal pleiehjem åpnet?
 1. 1962 - les mer i Gausdals- minner nr. 14.
 2. 1965
 3. 1968
12. desember Bauker er en kjent gard i Østre. Garden var kapteinsgard og senere var det også pensjonat der. Bauker ble utlagt som kapteinsgard i 1791/92. I hvilket år var det slutt på Bauker som kapteinsgard og garden ble solgt?
 1. 1854
 2. 1864
 3. 1874
13. desember
14. desember
15. desember
16. desember
17. desember
18. desember
19. desember
20. desember
21. desember
22. desember
23. desember
24. desember

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter