Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Dato
Spørsmål
Svar
Vinner
1. desember Da det tunge maskineriet til smeltehytta ved Espedal Verk skulle fraktes fra Surtvolden til Vassenden, ble det bedt til dovning. Mye folk møtte opp og alle ble invitert til Verket på et dundrende kalas. Det ble brygget pons i en bukjel og de festet og danset i flere dager. Hvor stor var bukjelen? (1 pott=ca. 1 liter)
 1. 8 potter
 2. 60 potter
 3. 100 potter - les mer i Slegter og Gaarder i Gausdal bind II VG.
Anne Rødum
2. desember I Ulsrud finnes en gammel, men godt bevart barneleke med fjæropptrekk. Hvilken leke er dette?
 1. Tog
 2. Bil - se GM nr. 18.
 3. Sprellemann
Odd Magnar Johansen
3. desember Bildespørsmål. Hans Aanrud Helge Rødum
4. desember  I 1848 sto det nytt skolehuset klart til bruk i Skjervmyren (Myra Skule). Men alt i 1896 ble det bygd nytt og det gamle fra 1848 ble solgt og flyttet til en annen gard i bygda. Hvilken gard?
 1. Bauker - se Skoler i Gausdal.
 2. Holen
 3. Klemethaugen
Ingvar Kalrud
5. desember En gang kom det en mann til Halvor Jensen på mølla i Follebu. Mannen hadde med seg korn, men i stedet for mæler, som var den mest brukte måleenheten da, hadde han brukt en annen enhet. Halvor som var korsjef, fant ut at målenhetene passet bra og mannen ble utnevnt til kornmåler i Koret. Hva slags mål hadde han brukt?
 1. Alen og meter
 2. Koller og kakk - se GM nr. 7.
 3. Bøtte og tønne
Johan Knutrud Bakke
6. desember Sigurd Klophus var skinnfellmaker fra 1920- tallet og fram til 1960- tallet. Hvor mye tok han for en skinnfell i 1947?
 1. ca. 70 kr. - les mer i GM nr. 9.
 2. ca. 90 kr.
 3. ca. 110 kr.
Aud Paulsrud
7. desember Nikoline Kråbøl gifta seg til Bø i Follebu og hadde med seg ei stor medgift. Som en del av den medgiften, ble to husmannsplasser i Vestre Gausdal tilhørende Bø ei tid. Den ene het Voldbakken, hva het den andre?
 1. Kalvlykkja
 2. Hesthagen - les mer om Bø i Slekter, Garder og Boplasser, bind 1.
 3. Innleggingen
Torill Uthberg
8. desember I ei skogskoie langt inne på kjøen har det i mange år bodd ei som heter Daardi. Der bor hun alene og klarer seg stort sett selv, sommer som vinter, til tross for at hun etter hvert har blitt tørr bak ørene og er litt stiv og støl. Hun voks opp i vestre gausdal og opphavet het Amund. Hvor bor Daardi?
 1. Flatsteinhytta - les om Daardi i GM nr. 20.
 2. Volehytta
 3. Bøshytta
Inga Johanne Pighaug
9. desember I 1947 kom den første amerikanske drossjebilen til Gausdal etter 2. verdenskrig. Det var Martin Gran i Forsetgrenda som kjørte drosja. Hvilke bilmerke var drosjebilen?
 1. Chevrolet
 2. Dodge
 3. Hudson - se GM nr. 5.
Magne Bårdslien
10. desember Bildespørsmål Sparre Olsen Einar Opseth
11. desember Mang ei seter var tidligere uten veg, ofte bare et råk eller en kløvveg. Liersetra på Djupådalen ble utlyst for salg tidlig på 1930-tallet, men ingen gausdøler ville kjøpe setra da setervegen var så tungvint. Det endte med at Thorvald Hestsveen kjøpte setra. Etter hvert ble Djupådalsvegen bygd og det ble fin veg til setra. Når ble vegen finplanert og grusa?
 1. 1939
 2. 1947
 3. 1960 - se Temahefte 2. Setra itte glømt.
Marit Paulsrud
12. desember Runesteinen på Li er nevnt av både Schøning i 1775 og Hiorthøy i 1785. Den skal i deres tid, ha stått på vestsiden av Lisfossen, like ved den gamle veien til Øygardan. Hvor mye av steinen skal ha stått over bakken?
 1. 1 alen
 2. 1 4/8 alen
 3. 1 7/8 alen - les om steinen i GM nr. 1.
Oddbjørn Jenshus
13. desember På midten av 1800- tallet emigrerte mange til USA og Canada. I 1868 var mange gausdøler med skipet «Hannah Parr» over til Quebec i Canada. På den tiden tok en slik tur rundt 51 døgn. Turen med «Hannah Parr» tok litt lenger tid, hvor mange døgn tok den turen?
 1. 97
 2. 107 - les mer i Temahefte nr. 9.
 3. 117
Marit Hårstad
14. desember Den opprørske og poetiske kvinna Ellisif Wessel, landskjent for sine meninger og ytringer, var født i Gausdal i 1866. Hun var datter av privatlegen W.J. Müller og hans kone Hansine Pauline Ross. Hvor i Gausdal bodde familien da Ellisif ble født?
 1. Granbakken
 2. Lunde - se GM nr. 14.
 3. Veisten
Randi Owren
15. desember Auggedal’n er vakker. Fjell, eng, li og bakker. Ingen steder er det vakrere enn her. Derfor har vi alle bygda vår så kjær… Et par strofer fra visa om Auggedalen. Hvem skrev Auggdalsvisa?
 1. Hans Aanrud
 2. Albert Ulsrud - se GM nr. 5.
 3. Ole Stubberud
Ingrid Steffensen
16. desember Om sundagen til kyrkje dei mann av huse drog. I helgestas med hesteskyss dei gjennom dalen jog. Da var det om å gjera å ha den beste hest. Og presten som heldt preika, han var ein potetprest. Ett vers fra diktet Andre tider. Hvem skrev dette diktet?
 1. Nils Bjørge
 2. Albert Ulsrud
 3. Bjørn Kleiven - se Temahefte nr. 8.
Ingvild Opseth
17. desember Bildespørsmål Kristiane Skjerve Evans Jan Erik Kristiansen
18. desember Året før Vis-Knut dør, kjøper Bjørnstjerne Bjørnson Aulestad. Tre år senere utgir BB en beretning om Vis-Knut, men da hadde gausdølen Paul Nygaard alt gitt ut en levnetsbeskrivelse av Vis-Knut, i fem utgaver/opptrykk. Når kom 1.utgaven av Paul Nygaard ut?
 1. 1862 - se Temahefte nr. 5.
 2. 1867
 3. 1870
Jan Olav Skaug
19. desember Anders Fedje er kjent for sine mange malerier, historienedtegnelser og små-biografier. En eminent historieforteller var han også. Han var døpt med dobbeltnavn. Hva var hans andre navn?
 1. Magnus
 2. Kristoffer - se Temahefte nr. 1.
 3. Mathias
Tore William Larsen
20. desember Simen Nilsen (1825 – 1901) var omgangsskolelærer i VG. Da fastskolen i Forsetgrenda stod ferdig, ble han ansatt der. I 1868 bytta han stilling med John Jensen Grythe. Hvor i bygda flytta Simen til i 1868?
 1. Auggedalen - se GM nr. 17.
 2. Bødal
 3. Trisnipp
Åge Forseth
21. desember Under krigshandlingene i april 1940 brant det på flere garder i bygda. En av gardene som ble hardest rammet var Frøyse i Øygardan. Hvor mange hus stod igjen etter brannen der?
 1. 1
 2. 4 - se GM nr. 8.
 3. 7
Tove Kristiansen
22. desember Ragna Opsahl var født i Musdal, men familien kom til Opsahl. I 1911 gifta hun seg med Erland Austreng. Hun fortalte om tida på Austreng, blant annet at det kom elektrisk lys. Når skjedde det?
 1. 1912
 2. 1914 - se GM nr. 4.
 3. 1916
Sigrid Owren Furuli
23. desember Årets julefeiring står rett utenfor døra. Etter kirkegang, julemiddag, fysike utskeielser rundt juletreet, gaveåpning og familieselskaper er det kanskje tid for juleball. Iflg. politivedtekter for Vestre Gausdal, stadfestet ved kongelig resolusjon i 1893, skulle offentlige sammenkomster til avholdelse av dans og annen lystighet først meldes lensmannen. Lensmannen kunne også påbyde tidspunkt for festens opphør. Når kunne man risikere å måtte avslutte dansefesten og gå hjem?
 1. Kl. 10 Aften
 2. Kl. 12 Midnatt
 3. Kl. 3 Morgen
Inger Forsehtlien
24. desember Bildespørsmål Iver Paul Fredrik Holter Jon Ivar Tofte

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn